Mars Kebersihan Nasional

Mari-mari memperhebat kebersihan nasional,
kebersihan alam yang kekal

Mari-mari memperhebat kebersihan nasional,
kebersihan kita bersama

Mari-mari jangan ragu laksanakan tugasmu,
membersihkan pekaranganmu

Hati-hati buang sampah yang merusak lingkungan,
pencemaran malapetaka

Sapu lidi yang berjasa alat perjuangan,
cangkul parang turut berjasa

Kebersihan pangkal kesehatan itu pepatah,
anjuran orang tua

Kebersihan kejernihan jasmani dan rohani,
pertahankan untuk abadi

Juga nenek moyang kita di zaman purbakala
dulu turut berlomba-lomba

No comments: