Ampar Ampar Pisang

Ampar ampar pisang
pisangku balum masak

Masak bigi
dihurung bari bari
Masak bigi
dihurung bari bari

Manggalepak manggalepok
patah kayu bengkok

Bengkok dimakan api
apinya clang curupan
Bengkok dimakan api
apinya clang curupan

Nang mana batis kutung
dikitipi dawang
Nang mana batis kutung
dikitipi dawang

No comments: